Čo s použitými rúškami či respirátormi?

Úrad verejného zdravotníctva odporúča nakladať s rúškami a rukavicami ako s bežným komunálnym odpadom. Podľa ÚVZ treba použité rúška a rukavice likvidovať odhodením medzi komunálny odpad, teda do čierneho plastového kontajnera. Uviedol to ÚVZ v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Čo s použitými rúškami či respirátormi?

  • Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky/ vreca a pevne uzavrieť.
  • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)
  • Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu!
  • Samozrejme si treba umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel.

Podľa najnovších poznatkov Svetovej zdravotníckej organizácie neexistujú žiadne dôkazy o prenose vírusu pri nechránenom kontakte ľudí pri manipulácii s odpadom zo zdravotnej starostlivosti, ktorá je z hľadiska rizikovosti oveľa významnejšia ako pri komunálnom odpade. Podľa ÚVZ tak neexistuje predpoklad rizika prenosu nákazy pri nakladaní s komunálnym odpadom touto formou. Ministerstvo životného prostredia v uvedenej súvislosti odporúča verejnosti, aby tento druh odpadu nevhadzovala do nádob určených na separáciu odpadu, ako sú napríklad nádoby na papier či plasty.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami, pričom sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne.

Zdroj: www.ta3.com