Incoboz

O Incoboze

INCOBOZ
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

Vážení účastníci konferencie INCOBOZ 2023,

chceli by sme vám zo srdca poďakovať za vašu účasť na našej nedávno ukončenej konferencii o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, INCOBOZ 2023. Vaša prítomnosť prispela k tomu, aby táto udalosť bola úspešná a plná obohacujúcich a inšpiratívnych momentov.

Bola to pre nás česť privítať vás v rámci tohto významného podujatia, kde sme spolu diskutovali o najnovších trendoch, inováciách a osvedčených postupoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vaše zapojenie prostredníctvom aktívnych diskusií, prednášok a ukážok prispelo k vytvoreniu stimulujúceho prostredia, v ktorom sme mohli vzájomne zdieľať poznatky a skúsenosti.

Chceli by sme tiež poďakovať všetkým rečníkom a prednášajúcim, ktorí sa podelili o svoje odborné znalosti a ponúkli nám nové perspektívy. Vaše príspevky boli vzácne a poskytli účastníkom množstvo cenných informácií a nápadov na ďalšie zlepšenie BOZP v praxi.

Okrem toho by sme chceli vyjadriť našu vďačnosť organizátorom, ktorí venovali neúnavnú prácu a úsilie na prípravu a koordináciu tejto konferencie.

Veríme, že konferencia INCOBOZ 2023 splnila vaše očakávania a dúfame, že nové poznatky a kontakty, ktoré ste získali, vám pomôžu v ďalšom rozvoji a napredovaní v oblasti BOZP.

Ešte raz vám ďakujeme za vašu účasť a príkladnú angažovanosť. Vaša prítomnosť a podpora znamenajú pre nás veľa a tešíme sa na stretnutie s vami pri ďalších príležitostiach.

S úctou,

Organizačný tím konferencie BOZP INCOBOZ 2023

INCOBOZ je medzinárodná konferencia BOZP – Bezpečné pracovisko s cieľom prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti v oblasti BOZP. Združenie Spoločná vízia patrí medzi hlavných organizátorov tejto konferencie.

Dňa 25. – 26. mája 2023 sa uskutočnil 9. ročník medzinárodnej konferencie INCOBOZ. Konferencia sa uskutočnila v rezorte MERIDIANA, ktorý sa nachádza v kúpeľnom meste Bojnice. Pre účastníkov, ktorí sa nemôžu zúčastniť konferencie osobne, bol pripravený špeciálny on-line živý vstup. 

Staňte sa PARTNEROM konferencie a prezentujte Vaše výrobky a služby počas 2 dní konferencie. Máte možnosť priamo osloviť predstaviteľov (potenciálnych zákazníkov) z rôznych slovenských aj zahraničných firiem. Vaša firma bude aj súčasťou mediálnej kampane konferencie.

Prinášame Vám tiež možnosť prezentovať Vašu firmu, výrobky a služby ako jeden z PREDNÁŠATEĽOV konferencie. Oslovte naraz všetkých účastníkov! Prispievajú vaše výrobky alebo služby k zvýšeniu bezpečnosti pri práci? Chcete prezentovať dobrú prax Vašej firmy v oblasti BOZP? Dajte o sebe vedieť na konferencii INCOBOZ 2023.

Podrobné informácie o nadchádzajúcom ročníku, rovnako aj fotogalérie a videá z uplynulých ročníkov nájdete na oficiálnej stránke konferencie INCOBOZ, www.incoboz.sk 

MÁTE ZÁUJEM? Kontaktujte nás a odpovieme Vám na všetky otázky: konferencia.seminar@boz.sk

Máj 2023 - 9. ročník incoboz

medzinárodná konferencia BOZP