Incoboz

O Incoboze

INCOBOZ
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

INCOBOZ je medzinárodná konferencia BOZP – Bezpečné pracovisko s cieľom prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti v oblasti BOZP. Združenie Spoločná vízia patrí medzi hlavných organizátorov tejto konferencie. INCOBOZ je organizovaný pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a s odbornou garanciou Národného inšpektorátu práce SR a Státního úřadu inspekce práce ČR.

16.-18.5.2018 SA KONAL
INCOBOZ 2018

Prezrite si program súčasného ročníka konferencie INCOBOZ, prípadne o akých témach sme diskutovali minulé ročníky.

Pre

incoboz 2018

INCOBOZ 2018

FOTOGALÉRIA