Incoboz

O Incoboze

INCOBOZ
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

INCOBOZ je medzinárodná konferencia BOZP – Bezpečné pracovisko s cieľom prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti v oblasti BOZP. Združenie Spoločná vízia patrí medzi hlavných organizátorov tejto konferencie. INCOBOZ je organizovaný pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a s odbornou garanciou Národného inšpektorátu práce SR a Státního úřadu inspekce práce ČR.

Milí priatelia, 13.06.2019 sme mali u nás na firme BOZPO s.r.o. tú česť aj za Vás, milí naši účastníci našej tohtoročnej medzinárodnej konferencie INCOBOZ a odovzdali sme finančný dar na ktorý ste prispeli všetci tí, ktorí ste si zakúpili tombolové lístky na večernom raute. Výťažok z tomboly sme potom ešte trošku zaokrúhlili a vznikla suma 1000,- euro, ktorú rodičia malej Noemi použijú presne na to, čo naša malá milá bojovníčka potrebuje najviac.

Noemi Okkelová totiž trpí veľmi vzácnym Mowat Wilsonovým syndrómom a toto dievčatko je jedným z desiatich detí na svete, ktoré spolu s rodičmi musí s týmto ochorením bojovať. 

Priatelia pridajte sa k nám a pomôžte aj vy tejto úžasnej rodine. My Vám už vopred ďakujeme a ak sa rozhodnete, tak malej Noemi môžete prispieť na č. ú. : SK51 1111 0000 0067 7735 9028. Príp. sa môžete spojiť s pani Luciou Okkelou na tel. čísle 0911 915 919

Máj 2020 - 8. ročník incoboz

medzinárodná konferencia BOZP

INCOBOZ 2019

FOTOGALÉRIA