Informácie o členstve

ČLENSTVO

INFORMÁCIE
O ČLENSTVE

Po zaplatení  príspevku  sa stáva členom každý, koho k členstvu určí Vaša organizácia. Člen musí dodržiavať Stanovy profesného zoskupenia. 

Výhody členstva:

• voliť a byť volený do orgánov o.z.
• využívať materiály a duševné hodnoty vytvorené o.z.
• zúčastňovať sa na vzdelávacích akciách profesijného zoskupenia s členskou zľavou

PRIHLÁŠKA A PRÍSPEVKY 

V prípade záujmu je k dispozícií prihláška na stiahnutie.

Fyzická osoba

20/ROK
Fyzická osoba, ktorá má záujem o členstvo v občianskom združení Spoločná vízia musí uhradiť členský poplatok 20€/rok.

Organizácia

do 50 zamestnancov

150/ROK
V prípade, že má záujem o členstvo v občianskom združení Spoločná vízia organizácia, ktorá má do 50 zamestnancov, členský poplatok je 150€/rok.

ORGANIZÁCIA

51 a viac zamestnancov

250/ROK
V prípade, že má záujem o členstvo v občianskom združení Spoločná vízia organizácia, ktorá má 51 a viac zamestnancov, členský poplatok je 250€/rok.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Sumu môžete uhradiť na číslo účtu:

4520007909/3100
Prima banka Slovensko, a.s.
Doplňujúci údaj: IČO, názov organizácie, meno a priezvisko

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov: V zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov Spoločná vízia, o.z., so sídlom Ciglianska cesta 3 C, 971 01 Prievidza.