Pripomienkové konanie: Problémové oblasti zákona č. 124/2006 Z.z. v znení n.p. súvisiace s koordináciou bezpečnosti na staveniskách v jej prípravnej fáze a vzdelávaním koordinátorov a obslúh stavebných strojov.

Dátum: 10.7.2019 Na základe výzvy NIP SR združenie Spoločná vízia spracovalo pre Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Asociáciu priemyselných zväzov SR 3 základné problémových oblastí so zameraním na BOZP na…