Domov

Spoločná vízia
Združenie odborníkov bezpečnosti
Pozývame Vás na 7. ročník medzinárodnej konferencie BOZP - INCOBOZ 2019

Činnosti a aktivity

Aké aktivity vyvíja
Spoločná vízia?

Odborné semináre

V stavebníctve - Koordinácia bezpečnosti práce na staveniskách, bezpečné zachytenie pádu, evakuácia osoby, odborné spôsobilosti a iné. Automotive - odborné stretnutia zástupcov automobilového priemyslu a odborníkov pre oblasť BOZP.

Odborné semináre

V stavebníctve - Koordinácia bezpečnosti práce na staveniskách, bezpečné zachytenie pádu, evakuácia osoby, odborné spôsobilosti a iné. Automotive - odborné stretnutia zástupcov automobilového priemyslu a odborníkov pre oblasť BOZP.

Viac informácií

Konferencie

Od roku 2013 organizujeme v Bojniciach medzinárodnú konferenciu INCOBOZ s témou bezpečné pracovisko a európsky seminár podľa zamerania ročníka.

Konferencie

Od roku 2013 organizujeme v Bojniciach medzinárodnú konferenciu INCOBOZ s témou bezpečné pracovisko a európsky seminár podľa zamerania ročníka.

Viac informácií

Legislatívna činnosť

Pripomienkovanie legislatívy:
napr. Stratégia BOZP 2016-2020, novela zákona 355/2007, stavebná vyhláška číslo 147/2013, novela stavebného zákona

Legislatívna činnosť

Pripomienkovanie legislatívy:
napr. Stratégia BOZP 2016-2020, novela zákona 355/2007, stavebná vyhláška číslo 147/2013, novela stavebného zákona

Viac informácií

Workshopy

Realizujeme mnohé workshopy:
napr. Činnosť koordinátora BOZP počas realizácie stavby, Koordinácia BOZP na stavbách, Dobrá prax vo výstavbe, BOZP od legislatívy po prax, Bezpečnosť technických zariadení, trhový dohľad, atď...

Workshopy

Realizujeme mnohé workshopy:
napr. Činnosť koordinátora BOZP počas realizácie stavby, Koordinácia BOZP na stavbách, Dobrá prax vo výstavbe, BOZP od legislatívy po prax, Bezpečnosť technických zariadení, trhový dohľad, atď...

Viac informácií

Medzinárodné aktivity

Od roku 2013 sme členom „medzinárodnej asociácie koordinátorov bezpečnosti“, ktorá združuje národné asociácie zaoberajúcou sa koordináciou bezpečnosti na staveniskách. Od roku 2016 sme členom výkonného výboru a vyslancom ISHCCO pri EU-OSHA.

Medzinárodné aktivity

Od roku 2013 sme členom „medzinárodnej asociácie koordinátorov bezpečnosti“, ktorá združuje národné asociácie zaoberajúcou sa koordináciou bezpečnosti na staveniskách. Od roku 2016 sme členom výkonného výboru a vyslancom ISHCCO pri EU-OSHA.

Viac informácií

Vzdelávacie materiály

Združenie Spoločná vízia sa zapája aj do tvorby odborných materiálov. Spolupracujeme s našimi partnermi a členmi pri tvorbe vzdelávacích videí a ďalších materiálov.

Vzdelávacie materiály

Združenie Spoločná vízia sa zapája aj do tvorby odborných materiálov. Spolupracujeme s našimi partnermi a členmi pri tvorbe vzdelávacích videí a ďalších materiálov.

Viac informácií

Členstvo

PARTNERI A ČLENOVIA SPOLOČNEJ VÍZIE

Ako sa stať členom, výhody členstva a ďalšie informácie…

Časová línia

Dôležité milníky SPOLOČNEJ VÍZIE

2019-05-15
Incoboz 2019

Pozývame vás na siedmy ročník medzinárodnej konferencie BOZP – Incoboz 2019, 15.-17. mája 2019 v Bojniciach.

2019-04-04
Seminár - Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

Občianske združenie Spoločná vízia v nadväznosti na Kampaň EU-OSHA Vás pozýva na seminár s názvom ,,Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“

2018-05-16
Incoboz 2018

Šiesty ročník Medzinárodnej konferencia BOZP – INCOBOZ organizovaný Spoločnou víziou.

2018-03-16
Valné zhromaždenie ISHCCO

16. – 17.3. 2018 sa zástupcovia Spoločnej vízie zúčastnili valného zhromaždenia ISHCCO, ktoré sa konalo na Cypre.

2017-11-06
Konferencia - Aktuálne otázky bezpečnosti práce

6. – 8. novembra 2017 sa členovia Spoločnej vízie zúčastnili na medzinárodnej konferencii, kde prezentovali odbornú prax a skúsenosti z rôznych oblastí BOZP.

2017-08-23
Zmena stanov

Rozšírenie pôsobnosti združenia na ďalšie oblasti BOZP. Praxou sme zistili, že je potrebné venovať sa aj iným oblastiam, preto sme našu pôsobnosť rozšírili na pracoviská.

2017-08-04
Valné zhromaždenie
2017-05-17
Incoboz 2017

Piaty ročník Medzinárodnej konferencia BOZP – INCOBOZ organizovaný Spoločnou víziou.

2017-03-31
Valné zhromaždenie ISHCCO

31.3. – 1.4. 2017 sa zástupcovia Spoločnej vízie zúčastnili valného zhromaždenia ISHCCO, ktoré sa konalo v Kodani.

2016-06-03
Valné zhromaždenie ISHCCO

3. – 4. 6. 2016 sa zástupcovia Spoločnej vízie zúčastnili valného zhromaždenia ISHCCO, ktoré sa konalo v Paríži.

2016-05-18
Incoboz 2016

Štvrtý ročník Medzinárodnej konferencia BOZP – INCOBOZ organizovaný Spoločnou víziou.

2015-11-18
Konferencia - Aktuálne otázky bezpečnosti práce

18 – 20. novembra 2015 sa členovia Spoločnej vízie zúčastnili na medzinárodnej konferencii, kde prezentovali nové trendy a produkty v oblasti informačných systémov BOZP.

2015-05-20
Incoboz 2015

Tretí ročník Medzinárodnej konferencia BOZP – INCOBOZ organizovaný Spoločnou víziou.

2015-03-20
Valné zhromaždenie ISHCCO

20. – 21. 3. 2015 sa zástupcovia Spoločnej vízie zúčastnili valného zhromaždenia ISHCCO, ktoré sa konalo vo Viedni.

2014-11-28
Valné zhromaždenie
2014-11-19
Konferencia - Aktuálne otázky bezpečnosti práce

19 – 21. novembra 2014 sa členovia Spoločnej vízie zúčastnili na medzinárodnej konferencii, kde prezentovali systémy analýzy rizík na stavenisku.

2014-05-21
Incoboz 2014

Druhý ročník Medzinárodnej konferencia BOZP – INCOBOZ organizovaný Spoločnou víziou.

2014-03-07
Valné zhromaždenie ISHCCO

7. – 8. 3. 2014 sa zástupcovia Spoločnej vízie zúčastnili valného zhromaždenia ISHCCO, ktoré sa konalo v Birminghame.

2013-10-01
Švédsko – výmena dobrej praxe

Zástupcovia nášho združenia sa zúčastnili výmene skúseností a dobrej praxe vo Švédsku.

2013-05-15
Incoboz 2013

Prvý ročník Medzinárodnej konferencia BOZP – INCOBOZ organizovaný Spoločnou víziou.

2013-03-02
Valné zhromaždenie ISHCCO

Zástupcovia Spoločnej vízie sa v Frankfurte zúčastnili na valnom zhromaždení ISHCCO, kde bolo združenie Spoločná vízia prijaté za člena.

2013-02-03
Stretnutie so zástupcami ISHCCO

Zástupcovia Spoločnej vízie sa v Prahe stretli s členmi medzinárodného združenia koordinátorov bezpečnosti ISHCCO a rokovali o podmienkach členstva v tomto združení.

2013-01-31
Workshop „Činnosť koordinátora bezpečnosti počas realizácie stavby“

Workshop bol zameraný na výmenu dobrej praxe z oblasti stavebníctvo a činnosti koordinátora BOZP. Na workshope sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Národného inšpektorátu práce a členovia združenia.

2012-05-31
Vznik občianskeho združenia Spoločná vízia

Spoločná vízia vznikla na základe potreby mať na Slovensku združenie, ktoré sa aktívne zaoberá riešením problémov v oblasti koordinácie a bezpečnosti a ochrany zdravia na staveniskách.

Adresa

Kde nás nájdete?