• SPOLOČNÁ VÍZIA - BEZPEČNOSŤ PREDOVŠETKÝM

    Spoločná vízia vznikla ako profesijné zoskupenie právnických a fyzických osôb, ktorých snahou je zvýšenie bezpečnosti na staveniskách. V súčasnosti plánujeme združovať nielen odborníkov z oblasti bezpečnosti práce na staveniskách, ale aj zamestnávateľov zo širokej oblasti priemyslu. Na odborných stretnutiach, ktoré organizujeme alebo sa na ich organizácii podieľame, ponúkame možnosti prezentácie dobrej praxe, pohľad do legislatívy prostredníctvom zákonodarcov, ako aj priestor na širšiu diskusiu.

    Náhľad stanov o.z. Spoločná vízia na prezretie TU.


     

Doplnkové informácie