Vzdelávacie materiály

Odborné videá a materiály

tvorba
 
ODBORNÝCH MATERIÁLOV

Združenie Spoločná vízia sa zapája aj do tvorby odborných materiálov. Nižšie môžete vidieť pár príkladov spolupráce s našimi partnermi a členmi pri tvorbe vzdelávacích videí.