Kontakt

Predsedníctvo

Predsedníctvo združenia SPOLOČNÁ VÍZIA

Predseda

Ing. Ján Donič, MBA

PODPredseda

Ing. Andrea Ležovičová

PODPredseda

Ivan Pekár

Revízor

Ing. Martin Mokoš

Sekretárka združenia

Iveta Krausková

KONTAKT

Kontaktné informácie

V prípade potreby nás môžete kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi:

Ciglianska cesta 3C, Prievidza
+421 46 542 45 13