Pripomienkové konanie: Problémové oblasti zákona č. 124/2006 Z.z. v znení n.p.

Dátum: 16.6.2019

Na základe výzvy NIP SR združenie Spoločná vízia identifikovalo 22 problémových oblastí a podalo príslušné návrhy legislatívnych zmien v dohodnutej forme vyplývajúce z aplikačnej praxe pri činnosti spoločnosti poskytujúcich BTS a členov nášho združenia ako aj podnetov od účastníkov nami organizovaných workshopov, seminárov a konferencií. 

Dokument na stiahnutie TU.