Česká republika 1.3-2.3.2013 - Stretnutie s prezidentom ISHCOO

Stretnutie s prezidentom ISHCCO
V dňoch 1.-2.3.2013 sa v Prahe na pôde ČVUT konalo stretnutie so zástupcami ISHCCO – medzinárodného združenia koordinátorov v zastúpení prezidenta Jean-Pierre Van Lier (Belgicko) a p. Philip Baker (Anglicko) a zástupcov ČSSK Vladimír Havlena a Pavel Svoboda (Česká rep.), BOZPO, s.r.o. Ján Donič a Spoločná vízia SR Ivan Pekár.