Francúzsko 22. – 23. 3. 2019 - valné zhromaždenie ISHCCO

V dňoch od 22. – 23. 3. 2019 sme sa zúčastnili Valného zhromaždenie ISHCCO (INTERNATIONAL SAFETY AND HEALTH CONSTRUCTION COORDINATORS ORGANIZATION – Medzinárodná organizácia koordinátorov bezpečnosti na staveniskách), ktorého členom za Slovenskú Republiku je občianske združenie Spoločná Vízia.

Program pracovnej cesty:

  • prezentácia činností združenia Spoločná vízia o. s. za rok 2018
  • voľba prezidenta, viceprezidenta a členov výkonného výboru na obdobie 2019 – 2022
  • vyhodnotenie činnosti pracovných skupín
  • upresnenie návrhu jednotnej certifikácie koordinátora bezpečnosti
  • pozvanie členov ISHCCO na medzinárodnú konferenciu INCOBOZ 2019