Medzinárodná konferencia BOZP 2018, 18. – 19. 4. 2018 Ostravice, Česká republika

Sdružení požárního a a bezpečnostního inženýrství, z.s. pod záštitou ministerstva práce a sociálních věcí ČR organizovalo medzinárodnú konferenciu BOZP 2018, 18. – 19. 4. 2018 Ostravice. O.Z. Spoločná Vízia reprezentoval predseda združenia  p. Ing. Ján Donič, predstavil činnosť združenia, zdieľal poznatky z medzinárodnej asociácii združujúcej  koordinátorov bezpečnosti v rámci Európskej únie  ISHCCO, údajov európskej komisie a vlastnej praxe. Poukázal na otázky zodpovednosti resp. nezodpovednosti koordinátora BOZP, spôsobilosť a vzdelávanie koordinátora BOZP, predstavil myšlienku, v ktorej úrovni v rámci  Slovenského kvalifikačného rámca vychádzajúc z Európskeho kvalifikačného rámca by bolo možné vzdelávať koordinátorov bezpečnosti práce.  Poukázal na nesúlad ES Smernice Rady 92/57EHS s NV SR č. 396/2006  v prípravnom štádiu projektu. Predstavená bola kampaň medzinárodnej organizácie ILO s názvom Vision zero.