Seminár 3.5.2016 - Stretnutie zástupcov automobilového priemyslu a odborníkov pre oblasť BOZP

3. mája 2016 sa v Prievidzi konalo stretnutie zástupcov automobilového priemyslu a odborníkov pre problematiku BOZP.

Stretnutie zorganizovalo občianske združenie Spoločná vízia v spolupráci so zväzom automobilového priemyslu.

Program bol zameraný na problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v automobilovom priemysle, s cieľom ustálenia tém pre pripravovanú medzinárodnú konferenciu INCOBOZ 2016 v Bojniciach.
Pozvanie prijali zástupcovia pre bezpečnosť spoločností KIA Motors Slovakia, Volkswagen Slovakia, PSA Peugeot Citroën Slovakia a spoločnosť DHL Slovensko.