Seminár 27.3.-31.3.2012 - Coneco 2012

Seminár „Koordinácia bezpečnosti na staveniskách – Spoločná vízia“ CONECO 2012 veľtrh stavebníctva. 
Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zo sídlom v Prievidzi, odprezentovala svoj stánok na výstave CONECO 2012 s produktom zameraným na koordináciu bezpečnosti na staveniskách, ale aj ponukou osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Popri svojej vystavovanej expozícii, sme zrealizovali seminár „Koordinácia bezpečnosti na staveniskách – Spoločná vízia“, na ktorom vystúpili so svojimi prezentáciami autority z oblasti bezpečnosti práce na Slovensku, ako aj koordinátori bezpečnosti na stavbách v SR a v Čechách.