Konferencia Kultúra bezpečnosti, Bratislava

22. októbra 2019 sa zástupcovia občianskeho združenia Spoločná vízia zúčastnili na konferencii Kultúra bezpečnosti organizovanou Národným inšpektorátom práce (NIP) v spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v bratislavskom hoteli Saffron.

Množstvo podnetných informácií o tom, ako sa v slovenských i zahraničných firmách buduje kultúra bezpečnosti, vynikajúci prednášajúci a takmer 120 účastníkov z celého Slovenska. Tak by sa dal stručne zhrnúť nultý ročník konferencie.

Konferencia bola zároveň pracovným stretnutím členov Národnej siete EU-OSHA v SR, ktorého sme boli súčasťou a vyvrcholením dvojročnej kampane Európskej agentúry pre BOZP, ktorá niesla názov Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky. V rámci tejto kampane Národný inšpektorát práce, ako Národné kontaktné miesto EU-OSHA na Slovensku, v rokoch 2018-2019 pripravil sériu seminárov a ďalších aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o otázkach BOZP pre odbornú ale aj laickú verejnosť. Členovia národnej siete sa na svojom stretnutí zároveň zaoberali plánovaním aktivít pre rok 2020, v ktorom sa rozbehne nová kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pod názvom „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“. Kampaň oficiálne odštartuje v októbri budúceho roka a bude sa zameriavať predovšetkým na problematiku poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prílohy:

Zdroj: ip.gov.sk