Medzinárodná výstava A+A Düsseldorf, Nemecko

Od 5. do 8. novembra 2019 sa zástupcovia občianskeho združenia Spoločná Vízia zúčastnili 36. ročníka medzinárodného kongresu a veľtrhu A+A v Düsseldorfe v Nemecku. Kongres A+A je popredným podujatím pre tých, ktorí sa zaoberajú bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP).

Opakovane nás nesklamalo množstvo vystavovateľov v 14tich halách z takmer celého sveta. Okrem konferencie VISION ZERO ktorá bola súčasťou výstavy sme mali možnosť vidieť rôzne odborné ukážky a stretnúť našich obchodných partnerov pričom samozrejme nájsť aj nových, ktorých produkty by zaujali aj našich zákazníkov. 

Viac o konferencii VISION ZERO – dokument na stiahnutie.

Na následných obchodných stretnutiach sme mali možnosť získať reklamné materiály a kontakty pre ďalšie obchodné aktivity. 

Hlavné témy:

  • Budúcnosť práce
  • Zdravotná a bezpečnostná politika: národné a medzinárodné
  • Profesie, priemyselné odvetvia, siete
  • Zákony o technológiách a ochrane práce
  • Zdravie pri práci – zručnosti, správanie, zdroje
  • Štruktúra práce a pracovného času
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Nové nástroje a pracovné metódy

Prečítajte si viac o kongrese A+A.