Medzinárodná konferencia Orlando, USA

V dňoch 27. – 31.7.2016 sa zástupcovia spoločnosti BOZPO  a Spoločnej vízie o.z. zúčastnili na 7. medzinárodnej konferencii v Orlande, USA, kde v rámci pracovnej skupiny „ Safety Management Systems as Part of the Competitive Management Systems II“ vystúpili s prednáškami. Jednu predniesol Ing. Ján Donič a druhú Ivan Pekár.