Pracovné stretnutie členov Národnej siete Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia

Predseda o.z. Spoločná vízia Ing. Ján Donič sa zúčastnil pracovného stretnutia členov Národnej siete Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. októbra 2019 v hoteli Saffron, Bratislava.

Členovia národnej siete sa na svojom stretnutí zároveň zaoberali plánovaním aktivít pre rok 2020, v ktorom sa rozbehne nová kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pod názvom „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“. Kampaň oficiálne odštartuje v októbri budúceho roka a bude sa zameriavať predovšetkým na problematiku poškodení podporno-pohybovej sústavy.