Seminár 26.3.2015 - Coneco 2015

Seminár – Spoločná vízia 2015 – Výstava Coneco Racioenergia, Bratislava Slovenská republika, 26.3.2015

Počas Medzinárodnej výstavy Coneco Racioenergia sa v rámci odborného programu predstavili lezci a prednášatelia na tému „Bezpečne vo výškach“

Úlohou workshopu bolo predstaviť širokej odbornej ako aj laickej verejnosti nové postupy pri realizácií prác vo výškach, ako aj predstavenie nových trendov v oblasti osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Novinkou boli systémy od spoločnosti DIMOS Francúzsko, ktorí predstavili novinky v oblasti bezpečnosti na strechách.