VISION ZERO

Pracovné úrazy a choroby z povolania nie sú určené ani osudom, ani nevyhnutnosťou – vždy majú príčiny. Vybudovaním silnej kultúry prevencie je možné tieto príčiny odstrániť a zabrániť pracovným úrazom, škodám a chorobám z povolania.

„Vision Zero“ je transformačný prístup k prevencii, ktorý integruje tri dimenzie bezpečnosti, zdravia a blahobytu na všetkých úrovniach práce.

Koncept ISSA Vision Zero je flexibilný a môže byť prispôsobený špecifickým prioritám v oblasti bezpečnosti, zdravia alebo blahobytu pre prevenciu v danom kontexte. Vďaka tejto flexibilite je Vision Zero prospešné pre každé pracovisko, podnik alebo priemysel vo všetkých regiónoch sveta.

Bezpečnosť a ochrana zdravia sa oplatia

Bezpečné a zdravé pracovné podmienky nie sú len právnou a morálnou povinnosťou, oplatia sa aj z ekonomického hľadiska. Investície do bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách sa vyhýbajú ľudskému utrpeniu a chránia naše najcennejšie aktívum – naše zdravie a fyzickú a psychickú integritu. Dôležité je aj to, že majú pozitívny vplyv na motiváciu zamestnancov, na kvalitu práce a produktov, na povesť spoločnosti a na úroveň spokojnosti zamestnancov, manažérov a zákazníkov, a tým aj na ekonomický úspech. Medzinárodný výskum návratnosti investícií do prevencie dokazuje, že každý dolár investovaný do bezpečnosti a ochrany zdravia prináša potenciálny prínos viac ako dvoch dolárov v pozitívnych ekonomických účinkoch. Zdravé pracovné podmienky prispievajú k zdravému podnikaniu.

Bezpečnosť a zdravie si vyžadujú vedenie

Zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia v podniku nemusí nevyhnutne znamenať zvýšenie výdavkov. Dôležitejšie je, že manažment koná s vedomím, vedie konzistentne a buduje atmosféru dôvery a otvorenej komunikácie na všetkých úrovniach spoločnosti. Realizácia stratégie prevencie v rámci Vision Zero vyžaduje aktívny príspevok a účasť mnohých rôznych aktérov na úrovni spoločnosti. Jedna vec je jasná: úspech alebo zlyhanie pri implementácii stratégie Vision Zero budú v konečnom dôsledku určovať angažovaní zamestnávatelia a riaditelia, motivovaní manažéri a ostražití zamestnanci.

Vision Zero Summit 2019, Helsinky

Zástupcovia občianskeho združenia Spoločná vízia sa zúčastnili v termíne od 12.11.2019 do 14.11.2019 Vision Zero Summitu v Helsinkách.

Summit sa zameral na diskusiu o rôznych aspektoch programu Vision Zero, posunutím myslenia a konania v zmysle myšlienky Vision Zero na ďalšiu úroveň a zdieľanie najlepších postupov a získaných skúseností.

Témy summitu boli:

  • Ľudské faktory pri propagácii kultúry bezpečnosti
  • Od bezpečnosti I po bezpečnosť II, zameriavajte sa na úspech
  • Možnosti v Priemysle 4.0

Na web-stránke Vision Zero v sekcii Podujatia a školenia nájdete informácie o Medzinárodnej konferencii BOZP INCOBOZ, ktorá sa uskutoční v máji 2020. Jednou z hlavných tém konferencie bude Vision Zero. Všetky podrobné informácie nájdete na webe incoboz.sk

Viac informácií nájdete priamo na stránke VISION ZERO – http://visionzero.global/