Vzdelávaj sa s nami #2

V rámci projektu “Vzdelávaj sa s nami”, ktorý je pre účastníkov bezplatný, bola dňa 5.10. 2021 v sídle spoločnosti BOZPO, s.r.o. organizovaná prednáška s lektorom Ing. Vladimírom Ulickým na tému: Životné prostredie – zavedenie systému v podniku. 

Tento projekt je podporovaný z EFS.