Vzdelávaj sa s nami

V rámci projektu “Vzdelávaj sa s nami”, ktorý je pre účastníkov bezplatný, bola dňa 8.7. 2021 v sídle spoločnosti BOZPO, s.r.o. organizovaná prednáška s lektorom Mgr. Bc. Andreou Gašparíkovou, vedúcou oddelenia pracovnej zdravotnej služby na tému: Ochrana zdravia zamestnancov vo vzťahu k práci. 

Tento projekt je podporovaný z EFS.