Workshop 13.9.2019 Ukážky druhov hasenia

Členovia o.z. Spoločná vízia pripravili dňa 13.9.2019 odborný seminár na tému: Ukážky druhov hasenia

Účelom workshopu bolo odborne vysvetliť formou prezentácií aj videí a ukázať účastníkom workshopu ako správne hasiť vzniknutý požiar za pomoci dostupných hasiacich prístrojov resp. ako bezpečne pristupovať k požiaru, ktoré prostriedky má zamestnanec k dispozícii.

Zaujímavosťou bol aj praktický nácvik rôznych druhov hasenia požiarov od horľavých látok až po kancelársky papier.