Workshop 14.5.2014 - Koordinácia BOZP na stavbách

Občianske združenie Spoločná vízia zorganizovalo v poradí štvrté odborné stretnutie, na ktorom predseda združenia Ing. Ján Donič predniesol základné body, ktoré boli za uplynulý rok 2013 členmi Spoločnej vízie diskutované. Hovorilo sa najmä o koordinácii BOZP.

Zápis z workshopu