Anglicko 7.3.-8.3.2014 - Valné zhromaždenie ISHCCO

V dňoch od 7.3. – 8.3.2014 sme sa zúčastnili Valného zhromaždenie ISHCCO (INTERNATIONAL SAFETY AND HEALTH CONSTRUCTION CO-ORDINATORS ORGANIZATION – Medzinárodná organizácia koordinátorov bezpečnosti na staveniskách), ktorého členom za Slovenskú Republiku je BOZPO.

7.3.2014 – 
Prvý deň valného zhromaždenia
Na stretnutí boli prediskutované body týkajúce sa stanov ISHCCO a voľba členov  do výborov asociácie. Ďalej boli prezentované návrhy na zlepšenie fungovania ISHCCO, ku ktorým sa má každý člen po obdržaní zápisnice vyjadriť.

Program:
– otvorenie
– správa o činnosti na rok 2013
– správa prezidenta ISHCCO
– návrh rozpočtu na rok 2014

8.3.2014 – Druhý deň valného zhromaždenia
Na stretnutí boli prezentované správy o fungovaní národných asociácií, prezentácia nového sponzora – DOKA, a správy o činnosti jednotlivých pracovných skupín ISHCCO.
– ukončenie valného zhromaždenia.

Počas pobytu sme okrem valného zhromaždenia absolvovali stretnutie so zástupcami organizácie DOKA, ktorí boli účastníkmi valného zhromaždenia.
Ďalej sme vedeniu organizácie ISHCCO adresovali pozvánku na Medzinárodnú konferenciu BOZP „Bezpečné pracovisko“, ktorú organizujeme 21. – 23.5.2014 v Bojniciach.