Workshop 3.5.2017 - BOZP od legislatívy po prax

Dňa 3. mája sa v priestoroch občianskeho združenia Spoločná vízia uskutočnil workshop “BOZP od legislatívy po prax”

Dňa 3.5.2017 od 9.00 hod. sa v priestoroch sídla občianskeho združenia Spoločná vízia, na Ciglianskej ceste 3C, Prievidza, uskutočnilo stretnutie odborníkov v oblasti bezpečnosti práce pod názvom „BOZP od legislatívy po prax“.

Program workshopu:
–   Otvorenie workshopu: Ing. J. Donič, predseda o. z. Spoločná vízia
–   Legislatívne zmeny, Ing. M. Foltín, BOZPO, s.r.o., člen Komisie ZSPS
–   Správa o činnosti Inšpekcie práce za 2016, Ing. V. Kopecký, Inšpektorát práce Trenčín
–   Osobitný fond na prevenciu CHZP a PÚ, M. Němec, externý poradca prezidenta KOZ
–   BOZP z pohľadu zamestnávateľov v automobilovom priemysle, Ing. J. Kiripolský, Volkswagen Slovakia, a.s.
–   Ing. V. Beno, PSA Trnava
–   BTZ pri uvádzaní na trh a do prevádzky, Ing. J. Jakubík, BOZPO, s.r.o.