Aj dôkladným umytím rúk môžte zabrániť šíreniu koronavírusu

Dodržiavaním základných hygienických návykov, najmä dôkladným umývaním rúk, môžete zabrániť šíreniu respiračných ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19.

Pravidlá pre čisté ruky:

1. Každé umývanie rúk má trvať 40 – 60 sekúnd
2. Navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dostatočné množstvo mydla
3. Ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne
4. Trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani
5. Nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne
6. Ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne
7. Ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom

Umývanie rúk s dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu:

– naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste ho na celý povrch rúk
– preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čistite vnútorné strany prstov a opačne
– trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne
– uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň
– krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne
– spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne

Ruky si umývajte:

– po každom návrate domov (do práce…) z vonkajšieho prostredia
– pri akomkoľvek pocite nečistých rúk
– po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
– pred, počas a po príprave jedla
– pred konzumáciou jedla
– po každom použití toalety
– pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky
– po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
– po manipulácii s odpadom a odpadovým košom
– pred a po návšteve nemocnice, lekára

Aj takto sa ochránite pred respiračnými ochoreniami:

– Vyhýbajte sa, ak je to možné, miestam s vysokou koncentráciou ľudí
– Dezinfikujte povrchy a kľučky dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru či jódu
– Pri kýchaní a kašľaní si vždy zakryte ústa jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zlikvidujte
– Nedotýkajte sa očí, úst a nosa kontaminovanými rukami
– Snažte sa dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
– Myslite na to, že choroboplodné zárodky môžu byť na tlačidlách zvončekov, na vodovodných batériách, na nákupných vozíkoch a iných predmetoch, ktoré bežne používate

Zdroj: www.uvzsr.sk