Nový katalóg OOPP od Portwestu

Najväčší výber pracovných odevov, obuvi a osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Katalóg nájdete v predajni Bozposhopu na adrese: Ciglianska cesta 3C, Prievidza.

www.bozposhop.sk