Ako sa chrániť pred koronavírusom

Čo je to nový koronavírus?

Epidémia akútnych respiračných infekcií vyvolaných novým koronavírusom (SARS-CoV-2) vznikla v Číne. Tento vírus môže spôsobovať symptómy ako kašeľ, teplota nad 38 °C a sťažené dýchanie. U niektorých chorých osôb môže toto ochorenie spôsobiť vážne zdravotné komplikácie až úmrtie. 

Ako sa tento vírus šíri?

Prvé evidované prípady ochorenia sa vyskytli u osôb, ktoré navštívili miestny trh v meste Wuhan, Čína. Nakaziť sa však možno aj prostredníctvom blízkeho kontaktu s osobou, ktorá má vyššie uvádzané symptómy tohto ochorenia (najmä kašeľ). 

Odporúčanie pre cestujúcich z Číny

Ak ste sa nedávno vrátili z Číny a v období do 14 dní od Vášho návratu máte kašeľ, bolesti v hrdle alebo sťažené dýchanie, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, povedzte mu o svojich zdravotných ťažkostiach ako aj o Vašom návrate z Číny. Váš ošetrujúci lekár následne rozhodne o ďalšom postupe.

Poskytuje maska dostatočnú ochranu pred koronavírusom?

Ak je niekto vo Vašom okolí infikovaný, je veľmi užitočné mať na sebe masku. Zdravotnícky personál, ktorý je v priamom kontakte s infikovanými pacientmi, by mal používať masku FFP2 / N95. Taktiež aj iné osobné ochranné pomôcky, ako sú jednorazové rukavice, kombinézy a ochranné okuliare.

Pre už infikované osoby sa odporúča používať lekársku hygienickú masku.
Za iných okolností, nie je použitie masky nevyhnutné.

Rozdiel medzi respirátorom typu FFP3 a FFP2

FFP3 – ochrana pred časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi, hmlou a dymom, vírusmi a baktériami a spórami. Môžu byť používané, pokiaľ koncentrácia neprekročí prípustnú hodnotu 40xNPK (najvyššia prípustná koncentrácia).

FFP2 – ochrana pred časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi, hmlou a dymom. Môžu byť používané, pokiaľ koncentrácia neprekročí prípustnú hodnotu 10xNPK (najvyššia prípustná koncentrácia).

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/