Článok v časopise Bezpečná práca

Občianske združenie SPOLOČNÁ VÍZIA vzniklo v roku 2012, ako združenie odborníkov koordinácie bezpečnosti na staveniskách za účelom zjednotenia pohľadu odbornej verejnosti na problematiku bezpečnosti v stavebníctve. Potreba myšlienky vzájomnej informovanosti o vhodnom spôsobe zabezpečenia BOZP sa však rozšírila aj na ďalšie odvetvia výrobnej a nevýrobnej sféry. V súčasnej dobe sa tak občianske združenie angažuje v širokom rozsahu problematiky legislatívnych povinností, najmä však v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pracovného prostredia a pracovnej zdravotnej služby ako poradenský neziskový celok.

Prečítajte si celý článok uverejnený v časopise Bezpečná práca, po kliknutí na tento link.