Konferencia Projektový safety manager

Naši zástupcovia sa v dňoch od 6.-7. februára 2020 v Hoteli Maximus Resort v Brne zúčastnili konferencie na tému : „PROJEKTOVÝ SAFETY MANAGER“.  Súčasťou konferencie tiež bolo III. Stretnutie koordinátorov BOZP so zástupcami odboru bezpečnosti ŘSD ČR.