Petícia za zachovanie ochrany zdravia zamestnancov

Z dielne Ministerstva hospodárstva vyšiel návrh zákona 355/2007 Z.z., ktorý má byť schválený v zrýchlenom konaní a platný od 01.07.2020. Základné navrhované zmeny sú nasledovné:

  • zrušenie povinného zabezpečenia pracovných zdravotných služieb pre 1. a 2. kategóriu
  • zrušenie povinnosti zamestnávateľa mať písomný záznam o posúdení rizika, ak nedošlo ku zmenám
  • elektronické oznamovanie evidencie pre 2. kategóriu prác
  • zmeny pri výkone preventívnych lekárskych prehliadok, ktoré by mali by podľa tohto návrhu uhrádzané z verejného zdravotného poistenia (uvedené v časti novele zákona o BOZP) a len pre zamestnancov, ktorí o to požiadajú.

Analýzu dopadov zrušenia pracovnej zdravotnej služby si môžete pozrieť TU.

Prosíme Vás o vyjadrenie a podporu za zrušenie pripravovanej novely zákona 355/2007 Z.z.  o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia a zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci cez petíciu, ktorú nájdete na :

https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_ochrany_zdravia_zamestnancov.