Seminár 23. - 24.09.2016: Moderná Úloha BOZP v podniku zaručuje kvalitu bezpečnosti a merateľné prínosy pre zamestnávateľov a zamestnancov

Zástupcovia spol. BOZPO, s.r.o. sa v dňoch 23. – 24.9.2016 zúčastnili v historickom meste Rzeszow, Polsko  organizovaným OSPSBHP odborného seminára, ktorého hlavnou témou bolo : “Moderná Úloha BOZP v podniku zaručuje kvalitu bezpečnosti a merateľné prínosy pre zamestnávateľov a zamestnancov”

následne po skončení seminára sa uskutočnila slávnostná večera a oslava pri príležitosti „Dňa bezpečnosti pracovníkov“.

Súčasťou seminára bola aj exkurzia na Univerzite v Rzeszowe, kde nás rektor univerzity privítal a previedol nás priestormi univerzity.