Valné zhromaždenie ISHCOO 2018 Cyprus

V dňoch od 16. – 17. 3. 2018  sa člen O.Z. spoločná vízia spolu p. Ivan Pekár zúčastnil Valného zhromaždenia ISHCCO  (INTERNATIONAL SAFETY AND HEALTH CONSTRUCTION CO-ORDINATORS ORGANIZATION – Medzinárodná organizácia koordinátorov bezpečnosti na staveniskách), v ELIAS BEACH HOTEL,  na CYPRE ktorého členom za Slovenskú Republiku je občianske združenie Spoločná Vízia (členom je aj spoločnosť BOZPO).

Program konferencie bol zameraný okrem iných bodov zameraný na bezpečnosť koordinácie a nebezpečia v koordinácií. Cieľom stretnutia bolo a naďalej je upresnenie jednotnej certifikácie koordinátora bezpečnosti a vyhodnotenie činností pracovných skupín.

Zástupca O.Z. spoločná vízia v súvislosti so spomínaným cieľom dosiahnuť jednotnú certifikáciu koordinátora bezpečnosti pozval členov ISHCCO na medzinárodnú konferenciu INCOBOZ 2018. Uvedenej problematike otvárame cestu aj na Slovensku, aby sme dosiahli jednotnú certifikáciu v súvislosti s európskym kvalifikačným rámcom a vedeli nadviazať na úrovne slovenského kvalifikačného rámca.  O.Z. spoločná vízia je za jednotnú certifikáciu a snaží sa túto myšlienku šíriť, resp. diskutovať o nej (prezentovať)  v rámci organizovaných konferencií INCOBOZ.